გილვიკი ეჟენ
გაზიარება

* * * მამა შენი (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი) 

მამა შენი:
დუმილი

ვალი შენი:
მოძრაობა

უარი შენი:
ნისლი

ოცნებები შენი...

??????