ჯავახიშვილი თემო
გაზიარება

* * * ექსპრეს-სიზმრები 

ექსპრეს-სიზმრები ღამის ცივი ლიანდაგებით
მიმაქროლებენ გათენებული სიზმრებისაკენ.
მე სიზმრების მაწანწალა ვარ.

??????