ხუტურიძე თინიკო
გაზიარება

* * * ეკას 

შემომეშველე _
ერთად მივაწვეთ დარჩენილ წლებს
ორივე ხელით

??????