ქევანიშვილი ეკა
გაზიარება

* * * ხან რომ ხელი მოგძვრება 

ხან რომ ხელი მოგძვრება
და ხან რომ ცხვირი მოგძვრება
ხან ფეხები...
ცუდი მასალის ბრალი კი არ არის,
უხარისხო თიხის,
იმ უაზრო დაჯერებების და დაჩემებების ბრალია,
რომლითაც შეგქმენი.

??????