ნახუცრიშვილი გაგა
გაზიარება

მათ 

მეტი რა გინდათ, ხომ გაპატიეთ,
აქ ლეშის სუნი ასდის თქვენს სუფრებს,
აღარც რწმენაა, არც აპათია,
დიდი ხანია დაგვხვრიტეთ უკვე.

გვინდოდა რაღაც, ცოტა ნამდვილი,
და დავჩით მხოლოდ ფერმკრთალი სიზმრით,
არ გვესმის თქვენი მუნჯი ძახილი,
არ გვჯერა თქვენი უმიზნო მიზნის.

ჩვენ ბევრი ვნახეთ ომი, სიცივე
და სისხლის კვალი დაეტყოთ ზამთრებს,
იცით, ჩვენ აღარ გვინდა სიკვდილი,
დიდი ხანია სიცოცხლე დავთმეთ.

??????