ნახუცრიშვილი გაგა
გაზიარება

* * * ამ ღამით... 

ამ ღამით ბარდნა ჰაერში დადნა
რა თეთრი არის ახლა ბნელეთი
რა მსუბუქია ვარსკვლავის ვარდნა
რა სასაცილო - სევდა ხმელეთის

??????