გუგუშვილი ბადრი
გაზიარება

ხმა და წუთი 

წუთებში ხმა
ქვასავით ჩავარდა
(როგორც წყალში)

??????