ხარანაული გოჩა
გაზიარება

სადღეგრძელო ექსკლიუზივი

გალაკტიონს გაუმარჯოს! გაუმარჯოს გალას!
ქართულ ძუძუს! ქართულ ბაგეს! ქართულ თავის ქალას!
გაუმარჯოს ქართულ მხარ-მკლავს, იმათ ბრძოლით მოღლას!
ქართულ სიტყვას! ქართულ სუფრას! ლეონიძე გოგლას!
გაუმარჯოს ქართულ ზეცას და ვარსკვლავებს უთვლელს!უფლის შეგირდს გაუმარჯოს _ გასაოცარ რუსთველს!
გაუმარჯოს ქართულ ანბანს, ზღვათა შესაკრებელს!
კავკასიონს გაუმარჯოს, ქართველივით ბებერს!
და სიკვდილსაც გაუმარჯოს _ სიცოცხლეთა მიზანს!
მარადიულ სიჭაბუკეს, გაუმარჯოს მირზას!
ვინც გული ალმოდებული მამულის ფერხთ დადო,
დევს შეება ასთავიანს _ გაუმარჯოს ლადოს!
გაუმარჯოს ქართულ გუთანს, ქართულ ქედს და მაჯას,
რაზიკაშვილს გაუმარჯოს _ სულცისკრიან ვაჟას!!!
ქართველ დედას გაუმარჯოს!
და ნატერფალს მისას!
ხუთკუნჭულას, ხარს წიქარას, გულთამხილველ მისანს!
დაიჩოქეთ!
წინაპრები სათათბიროდ სხედან!
დედამიწა არ ეღირსოს
საქართველოს ცხედარს!!!

??????