საღლიანი ერეკლე
გაზიარება

*** "ბედნიერი ხარ" ექსკლიუზივი

ბედნიერი ხარ... კვლავ დახვალ მხნედა,
ჯერ არარსებულ სინათლეს ხედავ...
წვიმს, თუ არა წვიმს, ჰყინავს თუ დაცხრა,
რასაც შეგიგრძნობთ, ესა ხარ, რაც ხარ...
საწადელს ჩემსას შენით ვწვდე იქნებ,
მე ხომ გზას შენი წყალობით ვიგნებ,
ლოცვა, გალობა, ო, შენი დიდ არს,
დამამწყალობნე მე ღირს ვარ ვითარ...
ბედნიერი ხარ...

??????