სალუქვაძე მამუკა
გაზიარება

წუთისოფელი ექსკლიუზივი

განგება განაგებს,
განგება განიგებს
გონება განაღებს,
გასაღებს წარიღებს.
უმდიდრეს სანახებს,
უძველეს სამარხებს
წაგიყვანს, განახებს.
და როცა გაგალაღებს,
დახურავს ალაყაფს,
დამალავს გასაღებს,
`ფაფუს~ მოგაძახებს
და მორჩა.

??????