არაბული შაბურა
გაზიარება

*** "ამონათდნენ იები" ექსკლიუზივი

ამონათდნენ იები _
ჩემი სიმპათიები...
ჩემი მილიარდები _
გაიფურჩქნენ ვარდები...
_ ტყეო, როგორ გიკითხო?
_ მთებო, როგორ ბრძანდებით?

??????