არაბული შაბურა
გაზიარება

*** "როცა პოეტი" ექსკლიუზივი

როცა პოეტი
მუშაობს მტვირთავად
და უფროსი ჰყავს
ვიღაც ვირთავა,
მეტი ბედის
დაცინვა გინდათ?..

??????