ჩხეტიანი თემურ
გაზიარება

სეი – სიონაგონი 

ღუღუნი მტრედის,

ღუღუნი ბავშვის,

ღუღუნი ღუმელისა.

??????