დუმბაძე ლევან
გაზიარება

*** "როგორც შემეძლო, მე ვიბრძოლე" ექსკლიუზივი

როგორც შემეძლო, მე ვიბრძოლე
სიტყვის მახვილით,
თუმც ისე, ვერა ჩემს წინაპრებს
როგორც სჩვეოდათ.
მიიკლაკნება სულეთისკენ გზები
დახრილი,
რას დამაბარებ შენ სამზეოდან?

??????