ჩიტიშვილი მანანა
გაზიარება

მერე გაფრინდი ექსკლიუზივი

მიწას წივილით მივლოკავ,
გზები მინამქრეს ქარებმა,
სად მიჰყეფ, შავო ყორანო,
საითკენ მიგეჩქარება?
ჯერ ჩემი გული დაფლითე,
სისხლმა კოცონად იალოს,
ჯერ მე და...
საქართველოსკენ
მერე გაფრინდი, ტიალო!

??????