ჩხეტიანი თემურ
გაზიარება

ყველაფრის მკურნალი დრო 

თებერვალს აცვია თეთრი ხალათი

და პალატებში ფეხაკრეფით დაიარება,

როგორც იციან სათნოების დებმა-ქალებმა,

უხმაუროდ რომ არსებობენ და ანათებენ. 

თებერვალს აცვია თეთრი ხალათი,

თავს დაგვტრიალებს, გვამშვიდებს და ...

ჩვენ ავადა ვართ

შეცდომათაგან და უიღბლო ფათერაკთაგან

და დავიწყების აბებსა ვსვამთ ძალის-ძალათი. 

თებერვალს აცვია თეთრი ხალათი,

გვისინჯავს პულსს და შუბლზეც ფრთხილად ხელით გვეხება,

და სურს წაშალოს ჩვენში ქენჯნა თუ დაეჭვება,

და დაგვიტოვოს შვებად რამე _ სიტყვა, ბარათი ... 

თებერვალს აცვია თეთრი ხალათი

და პალატებში ფეხაკრეფით დაიარება..

??????