შავლაძე თემურ
გაზიარება

აგვისტო. თელავი ექსკლიუზივი

ახურავს ღამის მეწამული აგვისტოს თელავს,
და თელავს, თელავს, თელავს, თელავს –
თელავს აგვისტო...
და ელავს, ელავს ალავერდი,
ალაზნით ღელავს...
სალამი ყველას –
ვინც არ უნდა გადავივიწყო.

??????