დავითაძე ემენ
გაზიარება

აუშვით აფრები ექსკლიუზივი

აუშვით აფრები,
ასრულდა ოცნება,
გზა მოგვცეს ღრუბლებმა
მზის გულში ნავარდის.
აუშვით აფრები,
გაფრენის მოწმე ვარ,
ცის კერპებს დროებზე მეფობა წავართვით.
აუშვით აფრები,
მივენდოთ გრიგალებს,
დე, გული შეზაროს ანძების ზანზარმა...
მივდივარ,
მე უნდა შევასკდე იკაროსს
და თვალით ვიხილო სამყაროს გაბზარვა.

??????