მამა გიორგი(ოდიშვილი)
გაზიარება

მაშ ეგრე? ექსკლიუზივი

...`მცხეთა ასე ამიგია~...
თუმცა გამწარებს რაც შევქმენ,
მაინც წუნს ადებ სიკოჭლის...
არ გინდა ჩემი მარჯვენა,
აბა, მაშ მითხარ, ვის მოსჭრი?
რომ მწყევლი, სულო ბოროტო,
ვერ მავნეს შენმა ქინქლებმა,
მკლავს მაინც მოგაჭრევინებ,
კისერზეც მომწვდე იქნება.
მაშ ეგრე, ღირსად არა მთვლი,
მარჯვენას არ მჭრი, კრეტინო?
კაცი არ ვიყო, თავიც თუ
ძირში არ მოგაკვეთინო!

??????