მამა გიორგი(ოდიშვილი)
გაზიარება

ალუდა ქეთელაურისადმი ექსკლიუზივი

ძმას ძმისთვის მტრობა სწყურია,
შენ მტერს დაუკალ კურატი...
ნამუსის ქუდი სხვას ჰქონდეს,
მე შენსას დავიხურავდი!

??????