გელაშვილი ნაირა
გაზიარება

ესამბარე ყარადარი-პირველი დიალოგი ექსკლიუზივი

_ არ მესმის, მაგრამ რად გვინდა ენა? მიყვარხარ, გხედავ...
_ ალი აბური, სიმარამ შამი, ასარამ ბენა...
_ ბედნიერება ეს არის თურმე, რა ძვირფასი ხარ,
რა სანატრელი...
_ გალიარიდო დირაბა ლოქა, რი შიმიარი, რი ქარადელი...
_ აღარასოდეს არ დავშორდებით, ჩამჭიდე ხელი,
ვიაროთ ერთად...
_ როო შირანდი, გოლდი ნიარე, რიუ ლამბორი,
ჰარლავან დერდა...

??????