ზარიძე ეთერ
გაზიარება

განშორების დუელი ექსკლიუზივი

შენ განშორების დუელში მიწვევ,
სულ მცირე მიზეზს იხმარებ ფარად. . .
ყურს წაუყრუებ სინდისის ძახილს
და ჩემს დაკარგვას ჩააგდებ არად.
შენ განშორების დუელში მიწვევ
და მეც ვნებდები ბედის განაჩენს,
თუ ვერ გითხარი, რაც გულს ეწადა,
ჩემი ლექსები გეტყვის დანარჩენს.

??????