ყურაშვილი ავთანდილ
გაზიარება

თეთრო ქალავ! ექსკლიუზივი

ქალაქს გადირკალავს
წელი მდინარისა...
ვაი, თეთრო ქალავ,
გაუცინარისავ!
იქნებ ზღაპარიდან,
იქნებ იგავიდან,
ნავენახევიდან,
ნასათიბარიდან...
მიმოითოვლები,
მიმოედინები,
მწიფვა ბაღებისა,
მწიფვა ჯეჯილების.
................................
ქალაქს გადირკალავს
წელი მდინარისა...
ვაი, თეთრო ქალავ,
გაუცინარისავ!

??????