ჩიქოვანი სიმონ
გაზიარება

ვინა სთქვა.. 

ვინა სთქვა, თითქოს პატარა იყოს

ჩემი სამშობლო, დიდების ღირსი,

ქართლში ვინ ჰპოვა პატარა ციხე,

ვინ მოიგონა სიმცირე მისი?!აბა, შეადგით ერთმანეთს მთები,

მთები-შემკული სხივების სირმით,

ააშრიალეთ არწივის ფრთები,

კლდით გაიგონეთ ყვირილი ირმის.ყოველ მაღლობზე ციხე და კოშკი

ნახეთ, აზომეთ ოსტატის მზერით,

ან მოაგროვეთ უხსოვარ დროში,

ჩვენში დაღვრილი ბუნების ფერი.გაზომეთ ქარი თუ ქარიშხალი,

ჩამწყვდეული რომ ღმუოდა ხევით,

წყალი მქუხარი და საშიშარი

და ავარდნილი გუმბათი ზევით.წინაპრის მიერ განვლილი სივრცე,

ჟამი – ძლეული გაფრენილ ცხენით,

და გორგასალის ნაბიჯი მტკიცე,

მთლად აღბეჭდილი ქართველის რწმენით.შეახეთ ბრძოლით გაწვრთნილი ხელი

დარუბანდიდან მოტანილ კარებს,

და გაიხსნება სამშობლო ჩემი,

უსასრულობის შემცველი მხარე.ვინა სთქვა, თითქო პატარა იყოს

ჩემი სამშობლო, დიდების ღირსი,

ქართლში ვინ ჰპოვა პატარა ციხე,

ვინ მოიგონა სიმცირე მისი?!

??????