აბესაძე ანზორ
გაზიარება

*** "მთები ერთმანეთს ეჯახებიან" 

მთები ერთმანეთს ეჯახებიან
რქების ჯახანით, როგორც ჯიხვები;
მზეს სიხარულის ოხვრით ხვდებიან
და ცის სიყვარულს გულში იხვევენ.
ბრაზით უნგრევენ ერთმანეთს ზღუდეს
და როცა ბრძოლა დევებს ამკაცრებს,
ზეცა შუაში ჩაუგდებთ ღრუბელს,
ვით ქალი მანდილს ქართველ ვაჟკაცებს;
და სცილდებიან ერთმანეთს ისე,
როგორც ქარაფზე მდგარი ჯიხვები,
თვალს მოკრძალებით აპყრობენ მზისკენ
და ცის სიყვარულს გულში იხვევენ.

??????