პაპიაშვილი თამარ
გაზიარება

მამულის ფესვზე 

მზის სასიმღეროდ,
ცის სასიმღეროდ,
მამულის ფესვზე
ავენთე ღეროდ.
მაღლა გასწია
ნისლმა ზმორებით,
გამოჩნდა ზეცა,
ლურჯი გორები...
ვანთე სანთლები
საბედნიერო,
ჩემს ფესვს სიცოცხლე,
ღმერთო ძლიერო...

??????