ბექიშვილი თედო
გაზიარება

*** "მივაშრიალებ ქვიშას და სილას" 

მივაშრიალებ ქვიშას და სილას,
შენს ნაფეხურებს დაეძებს თვალი.
წუხელი ზღვიდან ზღვა გამოსულა
და წაუღია ძვირფასი კვალი.
ახლა მარტო ვარ ზღვასთან და ქართან.
ერთად ვიყავით ჯერ კიდევ გუშინ...
მაგრამ რა წაშლის სიკვდილის გარდა
იმ კვალს, რომელსაც მიტოვებ გულში!

??????