კვიტაიშვილი ემზარ
გაზიარება

ჩემი ხე 

დავალ, ყველგან მელანდება ის ხე, შავფოთოლა,
ხნოვანებით, ტანითაც ზუსტად ჩემი ტოლა.
არც იფიქროთ, დაყაროს – შეშა ანდა წნელი;
გარს ესკვნება, ჩემსავით, მასაც, სამი სკნელი.
მიწაშიაც იმდენია, რამდენიც ჩანს ზევით;
ახლოვდება წაშლის დღე, ერთად წავიქცევით.

??????