ღუდეშაური იორამ
გაზიარება

ეპიტაფია მეფეთა აკლდამაზე 

მეფეთ ტახტს მჯდომნი, მოლხენით,
გულს არ ვალხენდით მტრისასა,
ჩვენც ისე დავიმარხენით,
მკვდრებს რომ ვმარხავდით სხვისასა.

??????