კახიძე მედეა
გაზიარება

ჩამონაცრემლი 

გულის ვარამის გადმონაცრელი,
ცრემლია ღაწვზე ჩამონაცრემლი.
ჯვარი ჩუმია, მკერდში ზის ყუჩად,
როდესაც კვნესის თვალს ცრემლი უჩანს.
ცრემლია შვება,
ჩურჩული მისნის,
შიგ დაჭრილ გულის
ფეთქვის ხმა ისმის!

??????