ართილაყვა რევაზ
გაზიარება

*** "კარგის თუ ცუდის მყოფელში" 

კარგის თუ ცუდისმყოფელში
სრულყოფის განცდა ცოტაა,
ამ ცოდვილ წუთისოფელში
უცოდველობაც ცოდვაა.

??????