ნუცუბიძე ლილი
გაზიარება

ღვინო 

მე ახლა მივხვდი, რატომ სვამენ
ღვინოს კაცები,
თუთუნის კვამლში რად აქრობენ
მზერას დარდიანს,
შეეშინდებათ სიფხიზლეში
მუხლზე დაცემის,
გააბოლებენ და ბახუსის
ფრთებით დადიან.
მომეცით ღვინო, მინდა ვიგრძნო
ძალა ამ ღმერთის,
თუთუნის კვამლში იქნებ ღამე
გამათევინო,
დამალევინეთ, გეხვეწებით,
მაგრამ არც ერთი,
მაგრამ არც ერთი სადღეგრძელო
არ მათქმევინოთ.
მე უღვინოდაც მუხლმოყრილი
ვხვდები ალიონს
და ცრემლის მძივი მახვევია
ყელზე რკალივით,
შენი სიცოცხლის სადღეგრძელო
უნდა დავლიო.
და შენი სული ჩავისუნთქო
რუხი კვამლივით...
მე ახლა მივხვდი, რატომ სვამენ
ღვინოს კაცები...

??????