მიწიშვილი ნიკოლო
გაზიარება

საქართველოს მზიან სერებზე 

დაჰბერავს ქარი საქართველოდან
და მოგონებას გავყვები ჩქარა -
ასეთი ბედი რად მომელოდა,
რად ავეკიდე კარიდან კარა.

გადამეშლება წარსული დღენი,
პოეზია და ცივი თითები.
გადამიარენ ვით ამორძლები
ამბები, ზღვებით განადიდები.

მაშინ გავიწევ ცისკენ ცერებზე,
გავიმართები, გულს გავაქორებ
და საქართველოს მზიან სერებზე
ცრემლიან თვალებს გადავაგორებ... 

??????