ბერიძე აჩი
გაზიარება

*ბიოგრაფია (ბ.ა) 

დაიბადა 1987 წლის 7 დეკემბერს, ქ. ბათუმში. დაამთავრა 8-ე საშუალო სკოლა 2005 წელს, იმავე წელს ჩააბარა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფიზიკა-ინფორმატიკა-გამოთვლითი ტექნიკის და მათემატიკის ფაკულტეტზე, უნივერსიტეტი დაამთავრა 2009 წელს. 2007 წლიდან მუშაობს ქ.ბათუმის საკრებულოში, ქსელების ადმინისტრატორად. შედის რამოდენიმე ლექსების კრებულში, მათ შორის "ა,ბ,გ,დ", "მეცხრე ტალღა" და სხვა... პერიოდულად იბეჭდება ჟურნალ-გაზეთებში.

??????