ჩალაბაშვილი თემურ
გაზიარება

ჭირისუფალი 

შეუფანცქალდა გული პაწიას,
დაეცა მიწას - ახალმოთოვლილს.
ატირდა მუხა, ტოტი დასწია
და მიაფარა მკვდარ ჩიტს ფოთოლი.

??????