ნონეშვილი იოსებ
გაზიარება

თურმე ესეც გმირობაა დიდი... 

ეცადნენ და ვერ გამხადეს ბოროტი,
ეცადნენ და ვერ გამხადეს ფლიდი...
წუთისოფელს კაცად შერჩე ბოლომდე,
თურმე ესეც გმირობაა დიდი.

??????