ბარათაშვილი მარიკა
გაზიარება

კვლავ ვეძებ 

... და კვლავ ვცდილობ და კვლავ ვწვალობ
და კვლავ ახალ გზებს დავეძებ,
გაცრეცილი ჩემი ჯვალო
რომ გავფინო განედებზე...
ავყოლილვარ გულის ნებას
და ოცნების დანაპირებს...
ვიღაც მკითხავს: "ვის სჭირდება,
შვილიშვილებს? შვილთაშვილებს?"
ეგებ?...
და მე კვლავაც ვეძებ
საკერებლებს, ვკემსავ ჯვალოს...
ეგებ, ვინმე გავახარო,
ან ტკივილი დავუამო...

??????