ქიტიაშვილი ცირა
გაზიარება

უწესრიგო გოჭი 

ვინ არ იცის ანი,
ვინ არ იცის ბანი,
ვინ მივიდა კლასში
ხელპირდასაბანი?
ვინ გაივსო ჯიბე
წიფლითა და რკოთი?
ვინ აწუხებს მტრედებს
ჭყივილით და შფოთოთ?
ვინ ისროლა მერხზე
შეღებილი კოჭი?
ვინ გააგდეს გარეთ?
უწესრიგო გოჭი!..

??????