წერეთელი აკაკი
გაზიარება

ბაში-აჩუკი 

ბაში-აჩუკი.pdf

   

??????