კახიძე მედეა
გაზიარება

უცხო ცის ქვეშ 

დავდივარ
უცხო ცის ჭერქვევით,
გამვლელებს
პირქუშად შევცქერი,
არც ცაზე
ვარსკვლავი ასობით,
არც გზაზე
არც ერთი ნაცნობი,
დამყვება ჩემი მზის სურნელი
და მტკვრის ხმა
სულ ნელი
სულ ნელი,
ღმერთო! შეიბრალე
სუყველა,
ვისაც ზღვამ 
შორი გზა უყელა!

??????