საჯაია გიორგი
გაზიარება

ქარი არის 

ქარი არის. 
სულ უბრალოდ - 
ქარი არის. 
ლიხს იქით კი, 
ახლა ალბათ 
წვიმებია. 
ცაზე თეთრმა 
ურჩხულებმა 
ჩაიარეს 
და ფიქრებიც 
ამინდივით 
მძიმდებიან. 

სიგარეტი, 
გაბზარული 
ჩაის ჭიქა... 
ქარმა ღამე 
გადაფინა 
კანაფებზე. 
დამიჯექი, 
მოდი გვერდით 
დამიჯექი 
და დილამდე 
ვისაუბროთ 
არაფერზე.

??????