საჯაია გიორგი
გაზიარება

მელაპარაკე 

(მაკის) 

მელაპარაკე, 
ულამაზეს 
შენი ნოტებით... 
შემომეშველე 
ტკივილების 
დამიწებაში... 
მელაპარაკე, 
ვიდრე წავალთ, 
განვიტოტებით, 
ჩვენ ჩვენი გზებით 
სამუდამო 
დავიწყებაში... 
მელაპარაკე, 
ცაზე ნაწერ, 
შენი ნოტებით... 

??????