ხელაშვილი მიხა
გაზიარება

მიწისგანა ვარ შობილი 

ერთხელ მეც დავიკარგები, 
სახლში არ დავბრუნდებია, 
ბნელსა და ოხერ საფლავში 
ნელ-ნელა დავეშვებია, 
წახდება ხორციელობა, 
დარჩება ტიტველ ძვლებია, 
გულო, მაგ შენის ქი 
ნაც თან ჩამომყვებია. 
მიწისგანა ვარ შობილი, 
მიწას ვერ ავცილდებია, 
მიწა მზრდის, მიწა მახარებს, 
ბოლოს მეც დავმიწდებია. 

??????