ქუჩიშვილი(ჩხეიძე) გიორგი
გაზიარება

ახალი საუკუნე 

წარსულს გადაჰყვა
ცხოვრება დუნე,
ძველ ადათ-წესებს
ავუგეთ წესი,
იშვა ახალი
ეს საუკუნე
ამბოხებათა
ელვათა მკვესი.

ზანზარებს მიწა
კიდითი კიდე,
ცახცახებს ყველა
მოსისხლე მტერი:
დარღვეული აქვს
სულის სიმშვიდე,
გრძნობს - თავს ენგრევა
სასახლის ჭერი.

არის ჭიდილი
ორ ქვეყნის შორის,
ბრძოლა სასტიკი
და ულმობელი,
ისმის ხეთქება
ტალღათა გორის,
დიდი მომავლის
მახარობელი!

სამყაროვ,
უნდა იცვალო ფერი,
უნდა იცვალო
გული და კანი;
ვეღარ დაგიხსნის
ვეღარაფერი,
ქვეყნის გარდაქმნის
ქშინავს ვულკანი. 


1922 წ..

??????