ქუჩიშვილი(ჩხეიძე) გიორგი
გაზიარება

აბა, ჩქარა 

მივალ!
აბა, მეჯინიბევ,
გამომგვარე რაში!
რაში,
რომ სულ თამაშობდეს,
ნავარდობდეს გზაში!

მალე, მალე,
მეჯინიბევ!
მალე,
გენაცვალე!
ჭირი
ლხინად შემიცვალე,
ცრემლი
შემიმშრალე!

აბა, გასწი,
ჩემო მფრენო,
გასწი,
თუ გიყვარდე
ნიავ-ქართან
მანავარდე!
მეყო,
რაც ვიდარდე! 


1908 წ..

??????