ცვეტაევა მარინა
გაზიარება

მე გავჩნდი (თარგმანი: ჟუჟუნა ხაჯიშვილი) 

მე   გავჩნდი,   როს   ხეებს

ფოთოლი   სცვიოდა,

როდესაც   ცირცელი

ალისფრად   ღვიოდა

 

და   ზართა   მრავალთა

ისმოდა   კამათი...

და   ღვთისმეტყველისა

დღე   იყო   შაბათი.

 

მე   ახლაც   მომინდა

უცნაურ   სიწრფელით

რომ   გავღრღნა    მტევანი

უმწიფარ   ცირცელის.

??????