ცვეტაევა მარინა
გაზიარება

თუ დაებედა სულს (თარგმანი: ჟუჟუნა ხაჯიშვილი) გზნება ფრენის 

თუ   დაებედა   სულს    გზნება   ფრენის,

რა   სრა   სასახლე,  რა   ქოხი   ძველი!

რა  ჩინგის   ხანი,  რა  მონღოლთ   ურდო,

ორი   მტერი   მყავს, არა  ვარ  უმტრო.

ის   ორად   ორი   სიამის   წყვილი:

სიმაძღრე   მაძღრის,  მშიერთ   შიმშილი.

??????