გოდერძიშვილი მირანდა
გაზიარება

უფლისაგან წამოსულო,წადი ისევ უფალთან!!!- მეძავს.... 

იწვი 
სიძვით 
და თვალებში ვნებიან ცეცხლს აალებ, 
გიხმობს ვიღაც ყალბი ფიცით 
და გიკოცნის დალალებს... 

გიყურებ და აღარ მჯერა, 
რომ ღვთის მსგავსად ვშობილვართ, 
მითხარ,ასე ვით დაეცი, 
ქალო დ ე დ ი შ ო ბ ი ლ ა ვ ? ! . . . 

მითხარ, 
შენში როდის ჩაკლეს 
ბავშვი 
ვნების მხეცებმა, 
ანდა რისთვის გაიმრავლე 
ტანზე კაცთა ხელწერა?!... 

მითხარ, 
როდის დაიღალე 
ასკინკილის თამაშით, 
ანდა 
როდის შეგიტყუეს 
გარყვნილების თავლაში?!... 

ვისაუბროთ მეგობრულად,- 
მე არაფერს გარიგებ, 
არ ვაპირებ მე შენს განსჯას, 
არ ვარ არსთა გამრიგე!.... 

მჯერა, 
რომ შენც ოცნებობდი 
თეთრრაშიან რაინდზე... 
იქნებ, 
სიძვაც 
ამ რაინდის 
ძიების დროს დაიწყე?!... 

იქნება,ვერ ამოგივსო 
გ უ ლ ი 
პ ი რ ვ ე ლ ტ რ ფ ი ა ლ მ ა - 
ამაღლების ნაცვლად დაგცა 
და მთლად გ ა გ ა ტ ი ა ლ ა ? ! . . . 

იქნებ, 
გრძნობის დეფიციტმა 
ვნებებისკენ გიბიძგა?!- 
და 
დ 
ა 
ე 
შ 
ვ 
ი 
ასვლის ნაცვლად, 
ამ ცხოვრების კიბიდან?!... 

ხარ მეძავი, 
უფრო სწორად, 
გულცივობის შედეგი, 
შეგიძულეს 
და შენც შენს თავს 
სხვისი ფეხით შესდექი... 

შეგიძულეს 
და სიძულვილს 
"ს ი ყ ვ ა რ უ ლ ა დ " 
გიძღვნიან, 
თუმცა წრფელი სიყვარულის 
არაფერი იციან... 

...მაგრამ,ნახე! 
გიხმობს ღმერთი,- 
ვისაც მართლა უყვარხარ, 
უფლისაგან წამოსულო, 
წ ა დ ი 
ი ს ე ვ 
უ ფ ა ლ თ ა ნ ! . . .

??????