გოდერძიშვილი მირანდა
გაზიარება

მივფრინდეთ ფანტელთა სამოთხესთან!... 

წამო ,დაგპატიჟო სასეირნოდ, 
გარეთ ფანტელების თეატრია, 
ლამპიონების შუქ-ჩრდილებში 
ფიფქები ერთმანეთს შენატრიან... 

წამო,დაგპატიჟო სასეირნოდ 
სველი ქვაფენილი გასარკულა, 
წამო და სიყვარულს შემოგფიცებ 
ღამისა და თოვლის გასაგონად... 

წამოდი,თორემ თეთრი ზეცა 
ამდენ ბარდნისაგან გამოთხელდა, 
წამოდი, 
და 
ერთად ვისეირნოთ, 
მივფრინდეთ ფანტელთა სამოთხესთან!...

??????