გურჯი გიო (გიორგი თავართქილაძე)
გაზიარება

დაგიჩემე 

ყოველ საღამოს,
ისე მარტივად და 
უპირობოდ მემართები...
არ მეპატიება!
მანამ-სანამ ტერფებიდან 
თმის ღერებამდე,
ყველაზე გულახდილი 
გაფიქრებით არ გაგიფიქრებ, 
რომ 
მომირჩები.

??????